<b id="duszh"><ruby id="duszh"><meter id="duszh"></meter></ruby></b>

<th id="duszh"><s id="duszh"></s></th><u id="duszh"></u><b id="duszh"></b>

<b id="duszh"></b><b id="duszh"><s id="duszh"><optgroup id="duszh"></optgroup></s></b>

瑞鼎生物熱線0536-2269960
欄目導航
分析用標樣和對照品
分析標準品
植物對照品
植物對照品
聯系我們
服務熱線
0536-2269960
總部地址: 濰坊市綜合保稅區辦公樓408室
農藥及環境國家標準物質
瀏覽: 發布日期:2018-03-14
ID 產品編號 產品名稱 規格  
45386 31XB26 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45385 31XB27 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45384 32XB22 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45383 31XB21 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45382 31XB25 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45381 31XB95 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45380 31XB23 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45379 31XB24 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45378 C30.21 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45377 C30.19 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45376 CURM30.18 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45375 CURM30.20 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45374 C30.25 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45373 C30.22 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45372 C30.06 黃銅 Φ50×10mm 訂購
45371 C30.02 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45370 C30.14 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45369 C30.13 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45368 C30.03 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45367 C30.17 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
ID 產品編號 產品名稱 規格  
45366 C30.05 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45365 C30.07 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45364 C30.08 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45363 C30.09 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45362 C30.10 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45361 CURM30.23 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45360 C30.04 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45359 C30.12 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45358 CURM30.24 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45357 CURM30.11 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45356 CURM30.15 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45355 CURM30.16 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45354 C30.01 黃銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45353 31XB16 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45352 31XB15 黃銅 42mmΦ×18mm 訂購
45351 31XB14 黃銅 42mmΦ×18mm 訂購
45350 31XB17 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45349 85X0494Pb3 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45348 85XPSb3 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45347 85XPSb12 鉛合金 52mm¢×14mm 訂購
ID 產品編號 產品名稱 規格  
45346 85XCADH 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45345 31XB4 黃銅 42mmΦ×17mm 訂購
45344 85X0494pb2 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45343 85Xpsb8 鉛合金 52mm¢×14mm 訂購
45342 31XB5 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45341 85Xpsb10 鉛合金 52mm¢×14mm 訂購
45340 31XB10 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45339 85X0616pb1 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45338 31XB11 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45337 31XB12 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45336 85Xpsb5 鉛合金 52mm¢×14mm 訂購
45335 85X0494pb1 鉛合金 40mm¢×15mm 訂購
45334 31XB3 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45333 31XB13 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45332 31XB2 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45331 31XB9 黃銅 42mmΦ×18mm 訂購
45330 31XB20 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45328 31XB19 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45327 31XB18 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45326 31XB1 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45325 84XBA5 鉛基合金 52mm¢×14mm 訂購
45324 31XB6 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45323 31XB7 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45322 31XB8 黃銅 40mmΦ×15mm 訂購
45321 84XBA1 鉛基合金 52mm¢×14mm 訂購
45320 BS314B 青銅 38mmΦ×12mm 訂購
45319 CTIFB4 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45318 CTIFB10 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45317 CTIFB23 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45316 CTIFB20 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45315 L21.01 鉛基合金 50mm×50mm×20mm 訂購
45314 84XBA4 鉛基合金 40mm¢×15mm 訂購
45313 CTIFB1 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45312 CTIFB21 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45311 CT1FB22 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45310 93XS50APR3 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45309 CTIFB3 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45308 93XS50APR2 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45307 CTIFB31 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45306 CTIFB30 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45305 93XS50APR1 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45304 CTIFB32 青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45303 93XS40APR3 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45302 VS3152-85 鋁青銅 40mm×40mm×25mm 訂購
45301 VS3153-85 鋁青銅 40mm×40mm×25mm 訂購
45300 VS3154-85 鋁青銅 40mm×40mm×25mm 訂購
45299 93XS40APR2 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45298 VS3155-85 鋁青銅 40mm×40mm×25mm 訂購
45297 93XS40APR1 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45296 VS3156-85 鋁青銅 40mm×40mm×25mm 訂購
45295 93XS30APR3 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45294 93XS30APR2 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45293 93XS30APR1 Pb/Sn/Sb合金 40mm¢×15mm 訂購
45133 CTIF2794-N 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45132 CTIF3300-M 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45131 91XS63PR4 鉛錫合金 40mm¢×15mm 訂購
45130 CTIF3296-L 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45129 CTIF3299-J 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45128 CTIF3297-Y 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45127 CTIF3297-Z 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45126 CTIFCA20 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45125 CTIFCA3 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45124 CTIF2152-S 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45123 CTIF2154-V 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45122 CTIF2156-W 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45121 CTIF4149-G 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45120 CTIF3011-G 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45119 CTIF2151-R 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45102 CA12 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45101 CTIF2805-X 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45100 CTIFCA13 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45099 CTIF3610-Q 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45098 CTIF3618-F 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45097 CTIFCA21 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45096 CTIFCA30 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45095 CTIFCA26 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45094 CTIF4065-P 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45093 CTIFCA27 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45092 CTIFCA10 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45091 CTIFCA22 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45090 CTIF2504-E 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45089 CTIFCA31* 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45088 CTIFCA25 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45087 CTIFCA35 鋁青銅 60mmΦ×5mm 訂購
45086 32XALB5 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
45085 32XALB7 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
45084 32XALB6 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
45083 32XALB9 鋁青銅 43mmΦ×20mm 訂購
45082 32XALB2 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
45081 32XALB3 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
45080 32XALB1 鋁青銅 43mmΦ×20mm 訂購
45079 32XALB4 鋁青銅 43mmΦ×20mm 訂購
45078 32XALB8 鋁青銅 43mmΦ×20mm 訂購
45077 C52.56 鋁青銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45073 C52.54 鋁青銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45071 C52.53 鋁青銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45069 C52.52 鋁青銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45068 C52.51 鋁青銅 50mmΦ×10-12mm 訂購
45067 32XLB12 鋁青銅 40mmΦ×15mm 訂購
44959 BS314A 熒光銅合金   訂購
44958 BS360A 熒光銅合金   訂購
44957 BRTi7 鈦合金 30mm×30mm×20mm 訂購
44956 BRTi6 鈦合金 30mm×30mm×20mm 訂購
44955 BS464A 熒光銅合金   訂購
44954 BS482A 熒光銅合金   訂購
44953 BST-14 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44952 BST-13 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44951 BS510A 熒光銅合金   訂購
44950 BS544A 熒光銅合金   訂購
44949 BST-22 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44948 BST-23 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44947 BS623A 熒光銅合金   訂購
44946 BS630A 熒光銅合金   訂購
44945 BS642A 熒光銅合金   訂購
44944 BS655A 熒光銅合金   訂購
44943 BS675A 熒光銅合金   訂購
44942 BS706A 熒光銅合金   訂購
44941 BS715A 熒光銅合金   訂購
44940 BST-24 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44939 BS857A 熒光銅合金   訂購

44938 BST-26 鈦合金 32 mm¢×12 mm 訂購
44937 BS863A 熒光銅合金   訂購
44936 BS903B 熒光銅合金   訂購
44777 AL271/01   Φ60*25mm 訂購
44776 AL273/01   Φ60*25mm 訂購
44775 AL272/01   Φ60*25mm 訂購
44774 AL275/01   Φ60*25mm 訂購
44773 AL274/01   Φ60*25mm 訂購
44772 BS110A CDANo.110 Φ38*12mm 訂購
44771 CANSSC-1   Φ7.9*300mm 訂購
44770 BAM379/1 銅中氧 Φ40*30mm 訂購
44769 BAM379/2 銅中氧 Φ40*30mm 訂購
44768 BAM379/3 銅中氧 Φ40*30mm 訂購
44767 BCR074   Φ40*30mm 訂購
44766 BCR075   Φ40*30mm 訂購
44765 BAM372 Φ40*30mm 訂購
44764 BAM366 Φ40*30mm 訂購
44763 BAM369   Φ40*30mm 訂購
44762 BAM370   Φ40*30mm 訂購
44761 BAM371   Φ40*30mm 訂購
44760 BCR017   Φ40*30mm 訂購
44759 BAM376   Φ40*30mm 訂購
44758 39X17869   Φ43*15mm 訂購
44757 39X17867   Φ40*30mm 訂購
44756 39X17870   Φ43*15mm 訂購
44755 39X17868   Φ40*20mm 訂購
44754 39X17871   Φ43*15mm 訂購
44753 39X17866   Φ40*20mm 訂購
44752 BS932ECDA932   Φ38*12mm 訂購
44751 36XCCR1   Φ45*20mm 訂購
44750 38XC6   Φ3*80mm 訂購
44749 38XC4   Φ3*80mm 訂購
44748 38XC2A   Φ3*80mm 訂購
44747 38XC1B   Φ3*80mm 訂購
44746 38XC1A   Φ3*80mm 訂購
44745 38XC1C   Φ3*80mm 訂購
44744 BS172BE-1   Φ38*12mm 訂購
44743 36XCBC3   Φ35*15mm 訂購
44742 36XCBC4   Φ35*15mm 訂購
44741 36XCBC5 鈹鈷合金 Φ35*15mm 訂購

 • 上一篇:農藥獸藥國家標準物質
 • 下一篇:農業及環境標準物質二
 • 如需要了解該產品更多信息,請聯系我們在線客服點擊這里給我發消息

  国产精品久免费的黄网站_深夜激情网_少妇高潮久久久久久精品一_爆乳内射国产91

  <b id="duszh"><ruby id="duszh"><meter id="duszh"></meter></ruby></b>

  <th id="duszh"><s id="duszh"></s></th><u id="duszh"></u><b id="duszh"></b>

  <b id="duszh"></b><b id="duszh"><s id="duszh"><optgroup id="duszh"></optgroup></s></b>