<b id="duszh"><ruby id="duszh"><meter id="duszh"></meter></ruby></b>

<th id="duszh"><s id="duszh"></s></th><u id="duszh"></u><b id="duszh"></b>

<b id="duszh"></b><b id="duszh"><s id="duszh"><optgroup id="duszh"></optgroup></s></b>

瑞鼎生物熱線0536-2269960
欄目導航
分析用標樣和對照品
分析標準品
植物對照品
植物對照品
聯系我們
服務熱線
0536-2269960
總部地址: 濰坊市綜合保稅區辦公樓408室
藥檢標準品(3)
瀏覽: 發布日期:2018-03-14
我公司提供中檢所生產的各種對照品,聯系電話:0536-2269960,手機15650259388,郵箱:sales@read-biolab.com,在線QQ: 3196329864,;
152999 D3655 (3-Methyl-d3-amin… 100mg/500mg 現貨
153000 D11779 (3-Methyl-d3-amin... 100mg/0.5g 現貨
153001 D2378 (-)-2-Methyl-d3-i... 0.1g/0.25g 現貨
153002 D3098 Methyl-d6 Vinyl E... mg 現貨
153003 1143.23-K-IO 正二十三烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153004 1142.22-K-IO 二十二烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153005 1142.22-10MG 二十二烷 1x10mg 現貨
153006 1141.21-10MG 正二十一烷 1x10mg 現貨
153007 1141.21-K-IO 正二十一烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153008 1140.20-10MG 正二十烷 1x10mg 現貨
153009 0959.10-100MG 異癸烷 1x100mg 現貨
153010 1139.19-10MG 正十九烷 1x10mg 現貨
153011 1299.5-10ML 正戊烷 1x10mL 現貨
153012 1138.18-10MG 正十八烷 1x10mg 現貨
153013 1138.18-K-IO 正十八烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153014 1137.17-K-IO 正十七烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153015 1137.17-10MG 正十七烷 1x10mg 現貨
153016 1136.16-10MG 正十六烷 1x10mg 現貨
153017 1136.16-K-IO 正十六烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153018 1135.15-10MG 正十五烷 x10mg 現貨
153019 0927.20-K-IO 2-Methylnonadecane 1x1mLx1mg/mL 現貨
153020 0942.19-K-IO 2-Methyloctadecane 1x1mLx1mg/mL 現貨
153021 0941.18-K-IO 2-Methylheptadeca... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153022 3596.15-K-IO 2-Methyltetradeca... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153023 1162.12-K-IO 2-甲基十一烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153024 1140.20-K-IO 正二十烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153025 9348.17-100-ME Omeprazole 1mL 現貨
153026 9529.19-K-ME Paroxetine hydroc... 1mL 現貨
153027 2520.13-100MG 2-氨基-5-氯二苯甲酮 1x100mg 現貨
153028 9105 2,5-Diamino-2,3-d... 100mg/0.5g 現貨
153029 2520.13-K-ME 2-氨基-5-氯二苯甲酮 1x1mLx1mg/mL 現貨
153030 9185.15-10MG Oxazepam-d5 10mg 現貨
153031 9185.15-100-ME Oxazepam-d5 1mL 現貨
153032 2706.15-25MG 奧沙西泮 1x25mg 現貨
153033 2706.15-10MG 奧沙西泮 1x10mg 現貨
153034 9081 2,5-Diacetamido-2... 100mg/0.5g 現貨
153035 2706.15-K-ME Oxazepam 1x1mLx1mg/mL 現貨
153036 8899 N-Des[2-(2-hydrox... 5mg/25mg 現貨
153037 10767 7-Hydroxy-N-des[[... 1mg/5mg 現貨
153038 8911 Des[1-(4,4-difluo... 1mg/5mg 現貨
153039 2530.11-100MG 2-萘甲醚 1x100mg 現貨
153040 9194.17-100-ME Omeprazole-d3 (be... 1mL 現貨
153041 2211.15-10MG 7-溴-5-(2-氯苯基)-1,3... 1x10mg 現貨
153042 3761.17-1G 奧氮平 1x1g 現貨
153043 3761.17-250MG 奧氮平 1x250mg 現貨
153044 3761.17-100MG 奧氮平 1x100mg 現貨
153045 3761.17-25MG Olanzapine 250mg 現貨
153046 3761.17-10MG Olanzapine 10mg 現貨
153047 3761.17-K-AN Olanzapine 1mL 現貨
153048 3761.17-100-AN 奧氮平 1x1mLx100μg/mL 現貨
153049 8605.15-10MG 硝西泮 1x10mg 現貨
153050 8605.15-100-ME 硝西泮 1x1mLx100μg/mL 現貨
153051 3836.16-10MG 硝甲西泮 1x10mg 現貨
153052 3836.16-100-ME 硝甲西泮 1x1mLx100μg/mL 現貨
153053 9284.17-25MG Sertraline hydroc... 25mg 現貨
153054 9040 N-Desmethyl Trifl... 10mg/50mg 現貨
153055 9138 2,4-Diamino-6-phe... 1mg/5mg 現貨
153056 9279.23-K-ME Pravastatin sodium 1mL 現貨
153057 9279.23-100-ME Pravastatin sodium 1mL 現貨
153058 9268 4,8-Dichloro-5,6-... 1mg/5mg 現貨
153059 9222.6-100MG 1-Ethenylpyrrolid... 100mg 現貨
153060 9226.6-100MG Povidone, PVP-pol... 100mg 現貨
153061 9299 (2,3-Dichloro-4-o... 250mg/1.25g 現貨
153062 9285 (2,3-Dichloro-4-m... 1g/5g 現貨
153063 9286 4,6-Dichloro-2-me... 250mg/1.25g 現貨
153064 9293 4,6-Dichloro-2-(m... 1g/5g 現貨
153065 9164 Dibenzo[b,f][1,4]... 5g/25g 現貨
153066 9102 5,6-Diaminobenzot... 10mg/50mg 現貨
153067 1578.23-100MG Pholcodine-N-oxide 1x100mg 現貨
153068 1578.23-25MG Pholcodine-N-oxide 1x25mg 現貨
153069 9529.19-10MG Paroxetine hydroc... 10mg 現貨
153070 1578.23-5MG Pholcodine-N-oxide 1x5mg 現貨
153071 2211.15-K-T 7-溴-5-(2-氯苯基)-1,3... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153072 9121 2,4-Diamino-6-hyd... 1g/5g 現貨
153073 1577.23-250MG Pholcodine 1x250mg 現貨
153074 9131 5,6-Diamino-3-met... 250mg/1.25g 現貨
153075 1577.23-100MG 福爾可定 1x100mg 現貨
153076 1577.23-10MG 福爾可定 1x10mg 現貨
153077 1577.23-100-ME Pholcodine 1mL 現貨
153078 9654.12-100-ME Phenobarbital-d5 ... 1mL 現貨
153079 9186.17-10MG Phencyclldine-d5 ... 10mg 現貨
153080 9186.17-100-ME Phencyclldine-d5 ... 1mL 現貨
153081 2211.15-100MG 7-溴-5-(2-氯苯基)-1,3... 1x100mg 現貨
153082 2211.15-50MG 7-溴-5-(2-氯苯基)-1,3... 1x50mg 現貨
153083 2530.11-100-ME 2-萘甲醚 1x1mLx100μg/mL 現貨
153084 9140 2,4-Diamino-6-pip... 2.5g/12.5g 現貨
153085 9274.20-25MG Naltrexone hydroc... 25mg 現貨
153086 9220.11-100MG 2-Bromo-6-methoxy... 100mg 現貨
153087 8331 3-(2-Chloroethyl)... 10mg/50mg 現貨
153088 8322 3-(2-Chloroethyl)... 10mg/50mg 現貨
153089 8324 3-(2-Chloroethyl)... 100mg/0.5g 現貨
153090 2538.14-100-ME 萘普生 1x1mLx100μg/mL 現貨
153091 8320 3-(2-Chloroethyl)... 25mg/125mg 現貨
153092 8240 1-(Chloroacetyl)-... 2g/10g 現貨
153093 8453 6-Chloro-pyrimidi... 5g/25g 現貨
153094 8271 1-(6-Chloro-9H-ca... 2.5mg/12.5mg 現貨
153095 8262 6-Chloro-9-benzyl... 250mg/1.25g 現貨
153096 2390149 4-Chloro-8-quinol... 25mg/125mg 現貨
153097 8338 4-Chloro-7-fluoro... 250mg/1.25g 現貨
153098 8284 6-Chloro-7-deazap... 250mg/1.25g 現貨
153099 2348511 3-(2-Chloroethyl)... 10mg/50mg 現貨
153100 9274.20-10MG Naltrexone hydroc... 10mg 現貨
153101 8372 2-Chloromethyl-3-... 5g/25g 現貨
153102 9274.20-K-ME Naltrexone hydroc... 1mL 現貨
153103 9274.20-100-ME Naltrexone hydroc... 1mL 現貨
153104 9273.20-100MG Naltrexone (base,... 100mg 現貨
153105 8261 6-Chloro-7-benzyl... 200mg/1g 現貨
153106 8348 1-Chloro-5-isoqui... 500mg/2.5g 現貨
153107 8272 3-Chloro-5-(3-chl... 100mg/0.5g 現貨
153108 9273.20-25MG Naltrexone (base,... 25mg 現貨
153109 8397 5-Chloro-2-n-octy... 250mg/1.25g 現貨
153110 D8398 5-Chloro-2-(n-oct... 2.5mg/12.5mg 現貨
153111 9273.20-10MG Naltrexone (base,... 10mg 現貨
153112 8343 4-Chloro-1H-imida... 100mg/0.5g 現貨
153113 0853.30-100-IO Cycloartane 1x1mLx100μg/mL 現貨
153114 1279.30-100-AN 羊毛甾醇 1x1mLx100μg/mL 現貨
153115 0623.30-100-IO 羊毛甾烷 1x1mLx100μg/mL 現貨
153116 D11972 6-O-Methyl-d3-gua... 5mg/25mg 現貨
153117 D2380 6-Methyl-d3-merca... 10mg/100mg 現貨
153118 0855.27-200-IO C27/C28 Triaromat... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153119 D3518 5-(Methyl-d3)-2'-... 1mg/5mg 現貨
153120 3359.27-100-IO C28 Triaromatic s... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153121 3358.27-100-IO C27 Triaromatic s... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153122 0857.20-100-IO C20 Triaromatic s... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153123 D3648 3-(4'-Methoxy-3'-... 1mg/5mg 現貨
153124 2629.35-50-IO 17ß(H),21α(... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153125 D738 Palmitic Acid-9,9... 1g 現貨
153126 17906 PARACETAMOL POWDE... 5mg/50mg 現貨
153127 12907 Papaverine HCl 5g/25g 現貨
153128 D2150 Papaverine-d3 1mg/5mg 現貨
153129 D12905 Pantoprazole Sulf... 5mg/25mg 現貨
153130 12899 Pantoprazole, Sod... 100mg/0.5g 現貨
153131 D4635 Pantoprazole Deut... 1mg/5mg 現貨
153132 18737 Pancuronium Bromi... 5mg/25mg 現貨
153133 D12900 Pantoprazole-d6 (... 1mg/5mg 現貨
153134 D4643 N-Pamidronic Acid... 2.5mg/10mg 現貨
153135 12896 Pamidronic Acid 100mg/0.5g 現貨
153136 D12897 Pamidronic Acid-d... 2.5mg/12.5mg 現貨
153137 18736 Palonosetron HCl 5mg/25mg 現貨
153138 2883.29-5UG 17ß(H),18α(... 1x5μg 現貨
153139 D745 Palmitic Acid-13,... 0.5g 現貨
153140 2536.13-100-ME (2RS)-2-[4-(2-Met... 1mL 現貨
153141 8929.18-100-W Iopromide 1mL 現貨
153142 1574.17-K-ME 嗎啡 1x1mLx1mg/mL 現貨
153143 8928.17-100-ME Iopamidol 1mL 現貨
153144 8931.16-100-ME Iomeprol Trade na... 1mL 現貨
153145 8932.16-100-ME Iomeprol-d3 1mL 現貨
153146 2534.12-100MG (2RS)-2-(4-n-Prop... 100mg 現貨
153147 2534.12-25MG (2RS)-2-(4-n-Prop... 25mg 現貨
153148 2534.12-100-ME (2RS)-2-(4-n-Prop... 1mL 現貨
153149 2713.13-100MG 2-Methyl-1-[4-(1-... 100mg 現貨
153150 2713.13-25MG 2-Methyl-1-[4-(1-... 25mg 現貨
153151 2713.13-100-ME 2-Methyl-1-[4-(1-... 1mL 現貨
153152 2526.9-100MG 4-Acetylbenzoic a... 100mg 現貨
153153 2527.11-100MG 4-Isobutylbenzoic... 100mg 現貨
153154 2527.11-100-ME 4-Isobutylbenzoic... 1mL 現貨
153155 8930.18-100-W Iopromide-d3 1mL 現貨
153156 9288.17-K-ME Mirtazapine 1mL 現貨
153157 7963 2-Butyl-4-chloro-... 25mg/125mg 現貨
153158 8023 2-Butyl-4-hydroxy... 200mg/1g 現貨
153159 11996 1-Methylimidazole 1g/5g 現貨
153160 1071.17-K-IO 正十一烷基環已烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153161 D12133 4-(Methyl-d3-nitr... 5mg/25mg 現貨
153162 11959 5-Methyl-2-furanm... 1g/5g 現貨
153163 11831 Methyl 2-Bromo-3-... 100mg/0.5g 現貨
153164 11795 Methyl 2-Aminothi... 10g/50g 現貨
153165 1302.7-1ML 1,1-二甲基環戊烷 1x1mL 現貨
153166 1249.6-1ML 甲基環戊烷 1x1mL 現貨
153167 1250.5-1ML 環戊烷 1x1mL 現貨
153168 12164 5-Methyl-1-phenyl... 1g/5g 現貨
153169 12112 4-(1-Methyl-1-nit... 250mg/1.25g 現貨
153170 10896 2-Hydroxy-4-(1-me... 200mg/1g 現貨
153171 11933 5-[4-[2-[5-(2-Met... 5mg/25mg 現貨
153172 D11936 5-[4-[2-[5-(2-Met... 2.5mg/12.5mg 現貨
153173 D11934 5-[4-[2-[5-(2-Met... 1mg/5mg 現貨
153174 D11930 5-(2-Methyl-1,3-d... 5mg/25mg 現貨
153175 12023 5-Methylisoxazole... 250mg/1.25g 現貨
153176 D11806 3-Methyl-1,2-benz... 2.5mg/12.5mg 現貨
153177 12078 6-Methyl-2-methyl... 25mg/125mg 現貨
153178 D11997 1-Methyl-d3-imida... 5mg/25mg 現貨
153179 D11624 3-Methoxycarbonyl... 25mg/125mg 現貨
153180 11658 2-Methoxy-2-methy... 1g/5g 現貨
153181 11589 Methimazole 1g/5g 現貨
153182 11576 3-Methanesulfonyl... 250mg/1.25g 現貨
153183 18632 Flavopiridol 5mg/25mg 現貨
153184 D4474 Finasteride-d9 1mg/5mg 現貨
153185 D10245 Finasteride-d9 1mg/5mg 現貨
153186 10244 Finasteride 10mg/50mg 現貨
153187 10243 Fexofenadine, HCl 100mg/0.5g 現貨
153188 D5356 Fexofenadine-d10 ... 5mg 現貨
153189 10242 Fexofenadine 100mg/0.5g 現貨
153190 D4387 Fexofenadine-d6 1mg/5mg 現貨
153191 10024 Ethyl 6-Chloroimi... 1g/5g 現貨
153192 1161.11-K-IO 2,2,6,6-Tetrameth... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153193 9285.10-100-ME Stavudine 1mL 現貨
153194 9189.21-10MG Stanozol-d3 (17-M... 10mg 現貨
153195 9227.21-100MG Terbinafine hydro... 100mg 現貨
153196 2803.21-100MG Stanozol 100mg 現貨
153197 9076.19-100-ME Testosterone-d2 1mL 現貨
153198 9502.12-10MG Sotalol HCl 10mg 現貨
153199 9283.25-100MG Simvastatin 100mg 現貨
153200 9283.25-25MG Simvastatin 25mg 現貨
153201 9283.25-10MG Simvastatin 10mg 現貨
153202 9283.25-K-ME Simvastatin 1mL 現貨
153203 9283.25-100-ME Simvastatin 1mL 現貨
153204 9282.22-10MG Sildenafil citrate 10mg 現貨
153205 9282.22-25MG Sildenafil citrate 25mg 現貨
153206 9282.22-100MG Sildenafil citrate 100mg 現貨
153207 9282.22-K-ME Sildenafil citrate 1mL 現貨
153208 9282.22-100-ME Sildenafil citrate 1mL 現貨
153209 D1962 Ethylene Glycol-(... 5g 現貨
153210 D1959 Ethylene-d4-diami... 0.25g 現貨
153211 9497.13-100MG Propyphenazone 100mg 現貨
153212 9242.7-100MG Salicylic acid-d4... 100mg 現貨
153213 9428 5-(Difluoromethox... 10g/50g 現貨
153214 9884 Eptaplatin 10mg/50mg 現貨
153215 9647 3,5-Dimethyl-2-et... 1mg/5mg 現貨
153216 2105.8-25MG 1,5-Bis-(1-methyl... 1x25mg 現貨
153217 2105.8-100-ME 1,5-Bis-(1-methyl... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153218 9694 3,5-Dimethyl-1H-p... 50mg/250mg 現貨
153219 9686 3,5-Dimethyl-1-ph... 100mg/0.5g 現貨
153220 9641 2,2-Dimethyl-1,3-... 1g/5g 現貨
153221 1427.6-1G 苯酚 1x1G 現貨
153222 1427.6-K-ME 苯酚 1x1mLx1mg/mL 現貨
153223 9500 5,7-Dihydroxyimid... 250mg/1.25g 現貨
153224 1582.11-250MG 稱: 吉非羅齊雜質A 1x250mg 現貨
153225 1582.11-100MG 吉非羅齊雜質A 1x100mg 現貨
153226 D9499 rac 8,14-Dihydrox... 1mg/5mg 現貨
153227 D9648 3,5-Dimethyl-2-et... 0.25mg/1.25g 現貨
153228 9498 rac 8,14-Dihydrox... 1mg/5mg 現貨
153229 2106.14-100-ME 1,5-Bis-(4-chloro... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153230 9425 2,2-Difluoro-3-hy... 250mg/1.25g 現貨
153231 9424 2,2-Difluoro-3-hy... 250mg/1.25g 現貨
153232 9312-K-ME Pregabalin-d4 (Am... 1mL 現貨
153233 9316 2,6-Dichloropyrid... 1g/5g 現貨
153234 9312-10MG Pregabalin-d4 (Am... 10mg 現貨
153235 9312-100-ME Pregabalin-d4 (Am... 1mL 現貨
153236 9277 5,7-Dichloroimida... 100mg/0.5g 現貨
153237 9183.19-100-ME Prazepam-d5 1mL 現貨
153238 9314 2,6-Dichloropyraz... 5g/25g 現貨
153239 9279.23-100MG Pravastatin sodium 100mg 現貨
153240 9278 2,6-Dichloro-9-is... 250mg/1.25g 現貨
153241 9284.17-10MG Sertraline hydroc... 10mg 現貨
153242 1582.11-10MG 吉非羅齊雜質A 1x10mg 現貨
153243 9649.16-100-ME Propranolol-d7 (r... 1mL 現貨
153244 9497.13-10MG Propyphenazone 10mg 現貨
153245 9867 Epinastine HCl 10mg/50mg 現貨
153246 9822 Droperidol 100mg/0.5g 現貨
153247 9497.13-100-ME Propyphenazone 1mL 現貨
153248 9797 Dolasetron 10mg/50mg 現貨
153249 9781 DMEQ-TAD 5mg/25mg 現貨
153250 9778 3H-1,2-Dithiole-3... 100mg/0.5g 現貨
153251 D9706 1,7-Dimethyluric ... 1mg/5mg 現貨
153252 7478 Bis(1,3-dithian-2... 20mg/100mg 現貨
153253 9188.22-10MG Propoxyphene-d5 h... 10mg 現貨
153254 9705 1,7-Dimethyluric ... 25mg/125mg 現貨
153255 9693 3,4-Dimethylpyraz... 1g/5g 現貨
153256 2105.8-100MG 1,5-Bis-(1-methyl... 1x100mg 現貨
153257 9701 N,N-Dimethyl Suni... 1mg/5mg 現貨
153258 9279.23-25MG Pravastatin sodium 25mg 現貨
153259 9280.16-100MG Propanolol hydroc... 100mg 現貨
153260 9619 O-[(2S)-3,3-Dimet... 10mg/50mg 現貨
153261 9280.16-25MG Propanolol hydroc... 25mg 現貨
153262 9280.16-10MG Propanolol hydroc... 10mg 現貨
153263 9696 3,4-Dimethyl-5-py... 250mg/1.25g 現貨
153264 9280.16-K-ME Propanolol hydroc... 1mL 現貨
153265 D9668 N,1-Dimethyl-4-ni... 5mg/25mg 現貨
153266 9280.16-100-ME Propanolol hydroc... 1mL 現貨
153267 9667 N,1-Dimethyl-4-ni... 250mg/1.25g 現貨
153268 2106.14-100MG 1,5-Bis-(4-chloro... 1x100mg 現貨
153269 2106.14-25MG 1,5-Bis-(4-chloro... 1x25mg 現貨
153270 9656 5,5-Dimethyl-4-hy... 100mg/0.5g 現貨
153271 9188.22-100-ME Propoxyphene-d5 h... 1mL 現貨
153272 D18810 2-Thiosalicylic A... mg 現貨
153273 1487.2 Phenanthryl-9-O-g... 1x10μg 現貨
153274 1723.18-500-IO 2-甲基環戊[I]菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153275 1722.17-500-IO 1H-環五[L]菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153276 0027.18-200-T Benzo[c]phenanthr... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153277 0444.15-500-IO 4H-環戊[DEF]菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153278 0444.15-10MG 4H-環戊[DEF]菲 1x10mg 現貨
153279 0073.18-500-IO 1,9-Dimethyl-7-et... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153280 0794.18-500-IO 惹烯 1x1mLx500μg/mL 現貨
153281 1026.18-500-IO 9-n-Butylphenanth... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153282 C1304 L-Threonine-UL-13... 10mg/50mg 現貨
153283 D5843 N-Acetyl-d3-L-thr... mg 現貨
153284 0785.18-500-IO 1,2,6,9-Tetrameth... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153285 1697.17-K-IO 9-n-Propylphenant... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153286 0300.19-200-T 10-Methylbenz[a]a... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153287 0458.17-200-IO 2,6,9-Trimethylph... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153288 2576.27-100-T 3-Methylphenanthr... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153289 11540 2-Thiosalicylic A... 10g/50g 現貨
153290 0457.17-200-IO 1,3,4-Trimethylph... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153291 13811 Thioridazine HCl 10mg/50mg 現貨
153292 0784.17-500-IO 1,2,9-Trimethylph... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153293 D13812 Thioridazine-d3 &... 1mg/5mg 現貨
153294 D13777 Thalidomide-d4 1mg/5mg 現貨
153295 D2566 1,2,3,4-Tetrameth... 1g 現貨
153296 0882.16-500-IO 3,10-Dimethylphen... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153297 D2567 1,2,3,5-Tetrameth... 1g 現貨
153298 D2577 Tetrapropyl-d28-a... 0.1g 現貨
153299 N2576 Tetrapropylammoni... 0.1g 現貨
153300 D2575 Tetrapropyl-d28-a... 0.1g 現貨
153301 14455 (5,10,15,20-tetra... 5g/25g 現貨
153302 D2574 Tetraphenyl-d20-t... 0.1g/0.5g 現貨
153303 D13771 Tetraoxaspirounde... 1mg/5mg 現貨
153304 D2572 Tetramethylsilane... 0.5g 現貨
153305 D17214 4-Hydroxy-2,2,6,6... 0.1g/0.5g 現貨
153306 5622 2,6,10,14-Tetrame... mg 現貨
153307 DN17215 4-Hydroxy-2,2,6,6... 0.05g/0.1g 現貨
153308 D2569 1,2,4,5-Tetrameth... 1g 現貨
153309 D1137 Thiomuscimol-d3 1mg/5mg 現貨
153310 0771.16-500-IO 9,10-Dimethylphen... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153311 0278.22-10MG 茚并(1,2,3-,C,D)熒蒽 1x10mg 現貨
153312 0262.20-200-T Benzo[a]fluoranth... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153313 1218.18-200-T 3-Ethylfluoranthe... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153314 0263.20-200-T 苯并(B)熒蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153315 0263.20-K-T 苯并(B)熒蒽 1x1mLx1mg/mL 現貨
153316 0263.20-10MG 苯并(B)熒蒽 1x10mg 現貨
153317 0264.20-100-ME 苯并熒蒽 1x1mLx100μg/mL 現貨
153318 0264.20-200-T 苯并熒蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153319 0264.20-K-T 苯并熒蒽 1x1mLx1mg/mL 現貨
153320 0265.20-200-T Benzo[k]fluoranth... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153321 0265.20-K-T 苯并[k]熒蒽 1x1mLx1mg/mL 現貨
153322 0265.20-10MG 苯并[k]熒蒽 1x10mg 現貨
153323 0261.18-200-T Benzo[ghi]fluoran... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153324 0284.22-200-T 2-Phenylfluoranth... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153325 0203.22-10MG 二苯蒽(又名1,2:5,6-DIB... 1x10mg 現貨
153326 0284.22-10MG 2-Phenylfluoranth... 1x10mg 現貨
153327 0289.17-200-T 1-Methylfluoranth... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153328 0266.22-10MG Dibenzo[b,ghi]flu... 1x10mg 現貨
153329 0471.17-200-T 1,2,4-Trimethylan... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153330 0473.18-200-T 2,3,6,7-Tetrameth... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153331 0474.18-200-T 2,3,9,10-Tetramet... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153332 1092.18-K-IO 1x1mLx1mg/mL 現貨
153333 0201.18-200-T 1,2-苯并[A]蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153334 0201.18-500-T 1,2-苯并[A]蒽 1x1mLx500μg/mL 現貨
153335 0201.18-K-T 1,2-苯并[A]蒽 1x1mLx1000μg/mL 現貨
153336 0201.18-10MG 1,2-苯并[A]蒽 1x10mg 現貨
153337 0298.19-50-T 1-Methylbenz[a]an... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153338 0398.19-200-T 5-甲基苯并[A]蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153339 0299.19-50-T 甲苯基蒽 1x1mLx50μg/mL 現貨
153340 0168.16-200-T 9,10-二甲基蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153341 0282.54-200-T 1.2,3.4,5.6,7.8-T... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153342 0012.22-200-T Napht[1,2-a]anthr... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153343 0012.22-5MG Napht[1,2-a]anthr... 1x5mg 現貨
153344 0205.30-5MG Tetrabenz[a,c,h,j... 1x5mg 現貨
153345 0205.30-200-T Tetrabenz[a,c,h,j... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153346 3554.28-K-T 9,9 1x1mLx1mg/mL 現貨
153347 0207.22-10MG Benzo[a]tetracene 1x10mg 現貨
153348 0355.26-200-T 9,10-二聯苯蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
153349 0355.26-10MG 9,10-二聯苯蒽 1x10mg 現貨
153350 1764.13-10MG 2-氨基-9-芴酮 1x10mg 現貨
153351 0030.26-200-T Dibenzo[b,k]chrys... 1x1mL 現貨
153352 8015.14-10MG 2-羥基蒽醌 1x1omg 現貨
153353 0016.14-10MG 1,4-蒽醌 1x10mg 現貨
153354 3560.15-10MG 2-甲基蒽醌 1x10mg 現貨
153355 3562.16-10MG 2,3-二甲基蒽醌 1x10mg 現貨
153356 1679.14-10MG 1,3-二羥蒽醌 1x10mg 現貨
153357 3557.14-10MG 1,4-二羥基蒽醌 1x10mg 現貨
153358 3561.16-10MG 2-乙基蒽醌 1x10mg 現貨
153359 3558.14-10MG 1,5-二羥基蒽醌 1x10mg 現貨
153360 C11961000 1,8-二羥基蒽醌 0.1g 現貨
153361 1178.14-10MG 蒽醌 1x10mg 現貨
153362 2480.13-K-IO 1,2-Dihydro-3,5,8... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153363 11033 α-Hydroxy Tamoxif... 10mg/50mg 現貨
153364 D4002 4-Hydroxy Tamoxif... 5mg/25mg 現貨
153365 18786 Talipexole DiHCl 5mg/25mg 現貨
153366 D2007 Tadalafil-methyl-... 1mg/5mg 現貨
153367 18785 Tadalafil 5mg/25mg 現貨
153368 C10249 Tacrolimus-13CD2 10mg 現貨
153369 18784 Tacrine 5mg/25mg 現貨
153370 10248 Tacrolimus 5mg/25mg 現貨
153371 D1872 Suprofen-d3 2.5mg/10mg 現貨
153372 2737.13-K-IO 1-n-Propylnaphtha... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153373 1720.13-K-IO 2-n-Propylnaphtha... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153374 D13625 Suprofen-d3 2.5mg/12.5mg 現貨
153375 2729.13-K-IO 1-異丙基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153376 1718.18-K-IO 2,7-二叔丁基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153377 D13598 Sulfathiazole-d4 2.5mg/12.5mg 現貨
153378 0349.16-K-IO 1-苯基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153379 1956.16-K-IO 2-苯基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153380 0252.20-K-IO 1,1 1x1mLx1mg/mL 現貨
153381 D3788 Sulfadimidine-d4 1mg/5mg 現貨
153382 17916 SULFAQUINOXALINE ... 5mg/50mg 現貨
153383 2816.11-100-IO 7-Methyl-1-naphth... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153384 13593 Sulfasalazine 10g/50g 現貨
153385 13596 Sulfaquinoxaline 10mg/50mg 現貨
153386 2376.10-K-IP a-萘酚 1x1mLx1mg/mL 現貨
153387 D3842 Sulfamethoxazole-... 5mg/25mg 現貨
153388 D13595 Sulfamethoxazole-... 5mg/25mg 現貨
153389 C1284 Sulfamethazine-ph... 5mg 現貨
153390 D3787 Sulfamethazine-d4 1mg/5mg 現貨
153391 D13586 Sulfamethazine-d4 1mg/5mg 現貨
153392 D13580 Sulfameter-d4 1mg/5mg 現貨
153393 13579 Sulfameter 100mg/0.5g 現貨
153394 D3792 3-Sulfamerazin-d4 1mg/5mg 現貨
153395 D13590 Sulfamerazin-d4 1mg/5mg 現貨
153396 3814.20-200-IO 1,2 1x1mLx200μg/mL 現貨
153397 0217.13-K-T 1x1mLx1mg/mL 現貨
153398 0259.17-10MG 1,2-苯并茀 1x10mg 現貨
153399 0259.17-K-T 1,2-苯并茀 1x1mLx1mg/mL 現貨
153400 3549.29-K-IO 9,9-二正辛基芴 1x1mLx1mg/mL 現貨
153401 3548.26-K-IO 聯亞茀 1x1mLx1mg/mL 現貨
153402 1694.16-K-IO 9-n-Propylfluorene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153403 1696.17-K-IO 9-n-Butylfluorene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153404 0352.15-K-IO 9-乙基芴 1x1mLx1mg/mL 現貨
153405 0908.15-500-IO 1,7-Dimethylfluor... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153406 1090.14-10MG 9-Methylfluorene 10mg 現貨
153407 1090.14-K-IO 9-Methylfluorene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153408 1091.14-K-IO 4-Methylfluorene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153409 0351.14-K-T 2-甲基芴 1x1mLx1mg/mL 現貨
153410 0350.14-K-IO 1-甲基芴 1x1mLx1mg/mL 現貨
153411 1781.10-10MG 1,5-萘二胺 1x10mg 現貨
153412 1113.12-10MG 1,2-二氫-5-硝基苊 1x10mg 現貨
153413 0309.17-200-T 7H-Benzo[c]fluore... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153414 1113.12-100-T 1,2-二氫-5-硝基苊 1x1mlx100μg/mL 現貨
153415 0006.12-10MG 苊醌 1x10mg 現貨
153416 D2529 o-Terphenyl-d14 0.1g/0.5g 現貨
153417 D2540 1,1,2,2-Tetrachlo... 5g 現貨
153418 D18061 Terephthaloyl-2,3... mg 現貨
153419 C2541 Tetrachloroethyle... 0.1g 現貨
153420 D2528 Terephthalic-2,3,... 0.5g 現貨
153421 D2527 Terbuthylazine-d5... 5mg/25mg 現貨
153422 13669 Terbutaline Hemis... 2g/10g 現貨
153423 D13670 Terbutaline-d9 1mg/5mg 現貨
153424 13667 Terbinafine ?... 10mg/50mg 現貨
153425 2809.11-100-IO 8-Methyl-2-naphth... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153426 13666 Terazosin, HCl 1g/5g 現貨
153427 2794.11-100-IO 8-Methyl-1-naphth... 1mL 現貨
153428 13662 Tenoxicam 5g 現貨
153429 D4439 Tenofovir-d6 1mg/5mg 現貨
153430 2766.11-100-IO 7-Methyl-2-naphth... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153431 D2530 m-Terphenyl-d14 0.5g 現貨
153432 D1291 n-Tetradecane-d30 0.5g 現貨
153433 D1290 n-Tetracosane-d50 0.1g/0.25g 現貨
153434 2580.28-100-T Benzo[a]naphtha[8... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153435 C638 Methacrylonitrile... 0.25g 現貨
153436 18696 Methandrostenolone 5mg/25mg 現貨
153437 D11507 Memantine-d6 R... 1mg/5mg 現貨
153438 18693 Memantine 5mg/25mg 現貨
153439 0796.19-500-IO Fichtelite 1x1mLx500μg/mL 現貨
153440 0792.14-K-IO 1,2,3,4,5,6,7,8-八... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153441 D4522 Melphalan-d8 HCl 1mg/5mg 現貨
153442 0795.19-500-IO Dehydroabietine 1x1mLx500μg/mL 現貨
153443 D3527 Meloxicam-d3 5mg/25mg 現貨
153444 0791.14-K-IO 9,10-二氫菲 1x1mLx1mg/mL 現貨
153445 1085.14-K-IO 雙金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153446 3662.15-500-IO (1S,2R,5S)-2,6,6,... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153447 C632 Malonic Acid-1-13... 0.01g 現貨
153448 0069.7-K-ME 降莰烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153449 D3018 Maleic-2,3-d2 Anh... 1g 現貨
153450 D3508 Mecoprop-d3 1mg/5mg 現貨
153451 17898 MEGESTEROL ACETATE 5mg/50mg 現貨
153452 18690 Mefloquine Hcl 5mg/25mg 現貨
153453 0806.13-K-IO 1-Ethyl-3-methyla... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153454 D3664 Mefenamic Acid-d3 2.5mg/25mg 現貨
153455 0807.13-K-IO 1,3,5-三甲基金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153456 D3665 Mefenamic-d3 Acyl... 1mg/5mg 現貨
153457 0808.12-K-IO 1,2-/1,4-Dimethyl... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153458 0804.12-K-IO 2-Ethyladamantane 1x1mLx1mg/mL 現貨
153459 0802.12-K-IO 1-乙基金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153460 0803.11-K-IO 2-甲基金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153461 0805.12-K-IO 1,3-二甲基金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153462 0801.11-K-IO 1-甲基金剛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153463 0783.17-500-IO 1,2,8-Trimethylph... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153464 D2580 Thiophene-d4 0.5g 現貨
153465 0782.17-500-IO 1,2,6-Trimethylph... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153466 D2579 Thiophene-2,5-d2 0.25g 現貨
153467 0781.17-K-IO 1,2,5-/1,2,7-Trim... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153468 0456.17-200-IO 1,2,4-Trimethylph... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153469 13808 Thionaphthenquino... 1g/5g 現貨
153470 0458.17-K-IO 2,6,9-Trimethylph... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153471 0051.14-10MG Phenanthrene-1,4-... 1x10mg 現貨
153472 18787 Thioguatzinum 5mg/25mg 現貨
153473 1693.16-500-IO 1,7-二甲基菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153474 D2562 Tetrahydropyran-2... mg 現貨
153475 0763.16-500-IO 1,8-二甲基菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153476 0766.16-K-IO 2,6-/3,5-Dimethyl... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153477 13776 Thalidomide 500mg/2.5g 現貨
153478 0399.19-200-T 6-Methylbenz[a]an... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153479 D2578 Thiobenzamide-2,3... 0.5g 現貨
153480 D1298 1-Thioglycerol-[O... 1g 現貨
153481 D17060 Theophylline-d6 (... 0.05g/0.1g 現貨
153482 D3772 Thiabendazole-d4 1mg/5mg 現貨
153483 CN1297 Theophylline-2-13... 5mg 現貨
153484 N1296 Theophylline-1,3-... 5mg 現貨
153485 D4362 Theobromine-d6 1mg/5mg 現貨
153486 13782 Thenium Closylate 1g/5g 現貨
153487 1028.16-K-IO 9-乙基菲 1x1mLx1mg/mL 現貨
153488 0883.16-500-IO 3-乙基菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
153489 13781 Thebainone 5mg/25mg 現貨
153490 1264.7-1ML 甲苯 1x1mL 現貨
153491 1264.7-K-ME 甲苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153492 1300.6-5ML 1x5mL 現貨
153493 1300.6-K-ME 1x1mLx1mg/mL 現貨
153494 1856.21-K-IO n-Pentadecylbenze... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153495 2022.8-500UL 3,4-二甲基氟苯 1x0,5mL 現貨
153496 2021.8-500UL 3-氟鄰二甲苯 1x0,5mL 現貨
153497 2010.12-500UL 1-乙基-4-氟苯,97% 1x0,5mL 現貨
153498 1266.8-K-ME 間二甲苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153499 2019.7-1ML 3-氟甲苯 1x1mL 現貨
153500 1266.8-1ML 間二甲苯 1x1mL 現貨
153501 2017.6-1ML 氟化苯 1x1mL 現貨
153502 2733.12-1ML 反,反,順-1,5,9-環十二烷基... 1x1mL 現貨
153503 2650.6-1ML 環己烯 1x1mL 現貨
153504 3284.6-1ML 1-甲基環戊烯 1x1mL 現貨
153505 3040.5-1ML 環戊烯 1x1mL 現貨
153506 2568.70-10MG 富勒烯 10mg 現貨
153507 2567.60-10MG 足球烯 1x10mg 現貨
153508 2705.2-K-MX Dimethylamine 1mL 現貨
153509 9414.18-100-ME Mianserin-d3 hydr... 1mL 現貨
153510 9413.18-K-ME Mianserin hydroch... 1mL 現貨
153511 9407.15-10MG Metoprolol-d7 hyd... 10mg 現貨
153512 9407.15-100-ME Metoprolol-d7 hyd... 1ml 現貨
153513 8484.15-K-ME Metoprolol (free ... 1mL 現貨
153514 8483.19-500MG Metoprolol tartra... 250mg 現貨
153515 8483.19-250MG Metoprolol tartra... 250mg 現貨
153516 2728.3-100MG N,N-Dimethylguani... 100mg 現貨
153517 2728.3-250MG N,N-Dimethylguani... 250mg 現貨
153518 2728.3-100-ME N,N-Dimethylguani... 1mL 現貨
153519 2728.3-25MG N,N-Dimethylguani... 25mg 現貨
153520 2360.13-100-ME 2-Amino-2 1mL 現貨
153521 9414.18-10MG Mianserin-d3 hydr... 10mg 現貨
153522 2532.13-100MG (2RS)-2-(4-Butylp... 100mg 現貨
153523 3804.15-100-ME 6-Chloro-4-(2-chl... 1mL 現貨
153524 2533.11-100MG (2RS)-2-(4-Ethylp... 100mg 現貨
153525 2533.11-25MG (2RS)-2-(4-Ethylp... 25mg 現貨
153526 2533.11-100-ME (2RS)-2-(4-Ethylp... 1mL 現貨
153527 2708.14-100MG Methyl-2-[4-(2-me... 100mg 現貨
153528 2708.14-100-ME Methyl-2-[4-(2-me... 1mL 現貨
153529 2547.12-100MG 1-[4-(2-Methylpro... 100mg 現貨
153530 2547.12-25MG 1-[4-(2-Methylpro... 25mg 現貨
153531 2547.12-100-ME 1-[4-(2-Methylpro... 1mL 現貨
153532 2537.12-100MG (1-Hydroxyethyl)-... 1mL 現貨
153533 2537.12-100-ME (1-Hydroxyethyl)-... 1mL 現貨
153534 2535.10-100MG (2RS)-2-(4-Methyl... 100mg 現貨
153535 2535.10-K-ME (2RS)-2-(4-Methyl... 1mL 現貨
153536 2536.13-25MG (2RS)-2-[4-(2-Met... 25mg 現貨
153537 9279.23-10MG Pravastatin sodium 10mg 現貨
153538 D1964 Ethylene Glycol-d6 1g 現貨
153539 9242.7-K-ME Salicylic acid-d4... 1mL 現貨
153540 9273.20-100-ME Naltrexone (base,... 1mL 現貨
153541 9284.17-100-ME Sertraline hydroc... 1mL 現貨
153542 8906.17-100MG (-)-Scopolamine h... 100mg 現貨
153543 8906.17-100-MEx10 (-)-Scopolamine h... 1mL 現貨
153544 8906.17-100-ME (-)-Scopolamine h... 1mL 現貨
153545 D3754 Ethyleneurea-d4 10mg/50mg 現貨
153546 9243.7-K-100MG Salicylic acid-d6 100mg 現貨
153547 9243.7-K-10MG Salicylic acid-d6 10mg 現貨
153548 9243.7-K-ME Salicylic acid-d6 1mL 現貨
153549 9286.25-100-ME Quinapril hydroch... 1mL 現貨
153550 0235.16-K-T 1x1mLx1mg/mL 現貨
153551 0250.26-200-T Peropyrene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153552 0207.22-200-T Benzo[a]tetracene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153553 0029.22-200-T 2,3,6,7-二苯并菲 1x1mLx200μg/mL 現貨
153554 0029.22-5MG 2,3,6,7-二苯并菲 1x5mg 現貨
153555 2585.30-10UG Dibenz[a,c]pentac... 1x10μg 現貨
153556 0876.16-500-IO 1,3-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153557 0877.16-500-IO 1,4-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153558 0760.16-500-IO 1,2-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153559 0815.15-K-IO9-MP 9-甲基菲 1x1mLx1mg/mL 現貨
153560 1719.15-500-IO 4-Methylphenanthr... 1x1mLx500μg/mL 現貨
153561 0813.15-K-IO3-MP 3-甲基菲 1x1mLx1mg/mL 現貨
153562 D13736 1,2,3,6-Tetrahydr... 25mg/125mg 現貨
153563 1869.8-K-CY 1,1-二甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153564 1248.7-1ML 甲基環己烷 1x1mL 現貨
153565 1301.6-5ML 環己烷 1x5mL 現貨
153566 3996.9-K-CY 異丁基環戊烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153567 3998.9-K-CY 正丁基環戊烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153568 3989.8-K-CY 異丙環戊烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153569 3990.8-K-CY 正丙基環戊烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153570 12902 Pantoprazole Sulf... 5mg/25mg 現貨
153571 12952 Perazine 10mg/50mg 現貨
153572 D3026 2-Methoxy-d3-etha... 0.1g 現貨
153573 12906 Pantoprazole Sulf... 25mg/125mg 現貨
153574 D3028 2-Methoxy-d3-etha... 0.1g 現貨
153575 12831 Oxolinic Acid 1g/5g 現貨
153576 12821 Oxazoline 1g/5g 現貨
153577 12851 3-Oxo-1,2-benzois... 1g/5g 現貨
153578 12820 Oxazole 2.5g/12.5g 現貨
153579 12803 OPC-14714 1mg/5mg 現貨
153580 12791 Olomoucine 5mg/25mg 現貨
153581 D12758 Octhilinone-d17 2.5mg/12.5mg 現貨
153582 12752 L-(2S,3aS,7aS)-Oc... 2.5mg/12.5mg 現貨
153583 0132.30-100-IO 17α(H),21ß(... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153584 2179.30-50-IO 17α(H),21α(H)-30-... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153585 D12886 1-Palmitoyl-3-chl... 1mg/5mg 現貨
153586 D2326 2-Mercaptobenzimi... 0.1g/0.25g 現貨
153587 11508 Menaquinone 4 10mg/50mg 現貨
153588 3850.14-K-1O 9,10-二氫蒽 1x1mL 現貨
153589 11506 Memantine HCl 100mg/0.5g 現貨
153590 D3949 rac Mephenytoin-d5 1mg/5mg 現貨
153591 D3573 rac Mephenytoin-d3 2.5mg/10mg 現貨
153592 2612.24-200-T Tetracosahydrocor... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153593 2609.20-200-T 1,2,3,3a,4,5,6,7,... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153594 2610.22-10UG 3,4-Dihydrobenzo[... 1x10μg 現貨
153595 11516 Mepenzolate Bromi... 10g/50g 現貨
153596 2608.20-200-T 1,2,3,6,7,8,9,10,... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153597 2604.18-10UG 1,2,3,4-Tetrahydr... 1x10μg 現貨
153598 2607.20-200-T 4,5,7,8,9,10,11,1... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153599 0338.10-K-HX Isocamphane 1x1mLx1mg/mL 現貨
153600 D634 Malonic Acid-d4 10g 現貨
153601 0923.10-500-IO 奧苷菊環 1x1mLx500μg/mL 現貨
153602 D11510 (+/-)Menthol-d4 2.5mg/12.5mg 現貨
153603 D3918 N-(3-Mercapto-2-m... 1mg/5mg 現貨
153604 D2327 2-Mercapto-5-meth... 0.1g 現貨
153605 11553 3-Mercapto-2-Meth... 1g/5g 現貨
153606 11523 Meptazinol HCl 50mg/250mg 現貨
153607 0072.9-K-CY 2-Ethylbicyclo[2.... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153608 11468 Mangostin 10mg/50mg 現貨
153609 0071.9-K-CY 反式-六氫茚滿 1x1mLx1mg/mL 現貨
153610 D17282 (+/-)-Mandelic-2,... 0.5g/1g 現貨
153611 3987.8-K-CY 1-Ethyl-1-methylc... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153612 12757 Octhilinone 250mg/1.25g 現貨
153613 10384 Fluphenazine DiHCl 10mg/50mg 現貨
153614 9427 Pantoprazole Sulf... 25mg/125mg 現貨
153615 2350.32-100-IO Bishomohopane, Is... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153616 D2452 Sodium 3-Hydroxyb... 5mg/25mg 現貨
153617 D17189 Sodium 3-Hydroxyb... 0.1g/0.25g 現貨
153618 1316.14-10-T 3-Fluorophenanthr... 1x1mLx10μg/mL 現貨
153619 D2451 Sodium 3-Hydroxyb... 5mg/25mg 現貨
153620 1328.14-100-T 2-Fluorophenanthr... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153621 18776 Sitagliptin Phosp... 5mg/25mg 現貨
153622 2691.34-10UG 17ß(H),21α(... 1x10μg 現貨
153623 2689.34-10UG 17α(H),21ß(... 1x10μg 現貨
153624 2624.33-10UG 17ß(H),21&s... 1x10μg 現貨
153625 2623.33-10UG 17α(H),21α(H)-(22... 1x10μg 現貨
153626 2622.33-50-IO 17α(H),21ß(... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153627 2622.33-10UG 17α(H),21ß(... 1x10μg 現貨
153628 D973 2-Methoxy-d3-anil... 0.05g/0.1g 現貨
153629 2619.32-50-IO 17α(H),21ß(... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153630 1166.12-K-IO 2,2,7,7-Tetrameth... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153631 2619.32-10UG 17α(H),21ß(... 1x10μg 現貨
153632 3603.32-5UG 17β(H),21α(H)-(22... 1x5μg 現貨
153633 2646.30-10UG Gammacerane 1x10μg 現貨
153634 D11662 3-Methoxy-2-methy... 10mg/50mg 現貨
153635 D3650 6-[(1E, E)-4-(4-M... 1mg/5mg 現貨
153636 D3528 (4-Methoxy-2,3,6-... 10mg/25mg 現貨
153637 D3651 4-Methoxy-2,3,6-t... 10mg/50mg 現貨
153638 D3653 4-Methoxy-2,3,6-t... 10mg/50mg 現貨
153639 D3564 1-Methoxy-2,3,5-t... 50mg/250mg 現貨
153640 0602.27-100-IO αßß (... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153641 0603.27-100-IO ααα (20S)-Cholest... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153642 D2331 2-Methoxy-d3-phen... 0.5g 現貨
153643 2621.32-10UG 17ß(H),21&s... 1x10μg 現貨
153644 3565.20-10MG 7,8,9,10-Tetrahyd... 1x10mg 現貨
153645 2899.16-10MG 1,6-Pyrenequinone 1x10mg 現貨
153646 1506.17-10MG 1-Methyoxypyrene 1x10mg 現貨
153647 0063.18-10MG Cyclopenta[cd]pyr... 1x10mg 現貨
153648 0059.19-200-T 6H-Benzo[cd]pyren... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153649 0059.19-10MG 6H-Benzo[cd]pyren... 1x10mg 現貨
153650 1293.20-10MG 9,10-二氫苯并(A)芘-7(8... 1x10mg 現貨
153651 1596.16-10MG 芘-1-磺酸鈉鹽 1x10mg 現貨
153652 0058.24-10MG Dibenzo[a,i]pyren... 1x10mg 現貨
153653 0239.20-200-T 苯并(a)芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153654 0036.20-200-T 1,2-二氫苯[J]并苊 1x1mLx200μg/mL 現貨
153655 0021.16-10MG 1-羥基芘 1x10mg 現貨
153656 0005.21-10MG 3-甲基膽蒽 1x10mg 現貨
153657 0235.16-10MG 1x10mg 現貨
153658 0235.16-200-T 1x1mLx200μg/mL 現貨
153659 0304.17-200-T 1-甲基芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153660 0244.24-200-T Dibenzo[a,e]pyrene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153661 0242.24-200-T 二苯并(A,H)芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153662 0276.24-200-T Naphtho[1,2-b]flu... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153663 0241.24-200-T 二苯并(A,I)芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153664 0009.16-10MG 1-硝基芘 1x10mg 現貨
153665 0267.24-200-T Dibenzo[a,e]fluor... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153666 0267.24-10MG Dibenzo[a,e]fluor... 1x10mg 現貨
153667 0273.24-10MG Dibenzo[a,k]fluor... 1x10mg 現貨
153668 0274.24-10MG Dibenzo[b,k]fluor... 1x10mg 現貨
153669 0275.24-10MG Dibenzo[j,l]fluor... 1x10mg 現貨
153670 0285.26-10MG 2-Phenylbenzo[b]f... 1x10mg 現貨
153671 0286.26-10MG 2-Phenylbenzo[j]f... 1x10mg 現貨
153672 0242.24-10MG 二苯并(A,H)芘 1x10mg 現貨
153673 0225.26-200-T Naphtho[1,2,3,4-g... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153674 0307.23-200-T 6-Methylanthanthr... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153675 0256.22-10MG 蒽嵌蒽 1x10mg 現貨
153676 0307.23-10MG 6-Methylanthanthr... 1x10mg 現貨
153677 0257.30-10MG Pyranthrene 1x10mg 現貨
153678 0258.36-10MG 1.2,3.4,5.6,10.11... 1x10mg 現貨
153679 0050.22-100-T 6-Nitroanthanthre... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153680 0050.22-10MG 6-Nitroanthanthre... 1x10mg 現貨
153681 0220.20-200-T 1x1mLx200μg/mL 現貨
153682 0221.24-200-T Benzo[b]perylene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153683 0213.22-200-T Benzo[g]chrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153684 0213.22-10MG Benzo[g]chrysene 1x10mg 現貨
153685 2577.28-10UG Benzo[p]naphtho[1... 1x10μg 現貨
153686 0297.19-200-T 6-甲基屈 1x1mLx200μg/mL 現貨
153687 0296.19-200-T 5-甲基-1,2-苯并菲 1x1mLx200μg/mL 現貨
153688 0009.16-100-T 1-硝基芘 1x1mLx100μg/mL 現貨
153689 2569.24-10UG Cyclopent[hi]inde... 1x10μg 現貨
153690 1769.16-5MG 1,6-二氨基芘 1x5mg 現貨
153691 1635.20-200-T 1-/3-Nitrobenzo[a... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153692 1635.20-2MG 1-/3-Nitrobenzo[a... 1x2mg 現貨
153693 0049.20-100-T 6-Nitrobenzo[a]py... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153694 0049.20-10MG 6-Nitrobenzo[a]py... 1x10mg 現貨
153695 2170.20-200-T 1-/3-Nitrobenzo[e... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153696 2170.20-5MG 1-/3-Nitrobenzo[e... 1x5mg 現貨
153697 1478.3-KIT Nitrobenzo[a]pyre... xKit 現貨
153698 1767.16-10MG 1-氨基芘 1x10mg 現貨
153699 1786.16-10MG 2-Aminopyrene 1x10mg 現貨
153700 2221.21-K-IO 1,3,6-Trimethylch... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153701 1768.16-10MG 1,3-二氨基芘 1x10mg 現貨
153702 1468.16-100-T 2-Nitropyrene 1x1mLx100μg/mL 現貨
153703 1770.16-5MG 1,8-二氨基 芘 1x5mg 現貨
153704 1788.20-5MG 6-Aminobenzo[a]py... 1x5mg 現貨
153705 1789.2 1-Aminobenzo[e]py... 1x1mg 現貨
153706 1790.2 3-Aminobenzo[e]py... 1x1mg 現貨
153707 0212.18-200-T 1x1mLx200μg/mL 現貨
153708 0212.18-10MG 1x10mg 現貨
153709 0212.18-K-T 1x1mLx1mg/mL 現貨
153710 0292.19-200-T 1-Methylchrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153711 0292.19-K-T 1-Methylchrysene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153712 0293.19-200-T 2-Methylchrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153713 0294.19-200-T 3-Methylchrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153714 0295.19-200-T 4-Methylchrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
153715 1787.16-10MG 4-氨基芘 1x10mg 現貨
153716 1087.18-K-Tx10 氘代苯并(A)蒽 10x1mLx1mg/mL 現貨
153717 2727.6-100-IO 六氯苯13C6 1x1mLx100μg/mL 現貨
153718 1957.6-K-IO 氘代對二氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153719 2790.9-100-IO 2,4,5-三甲基苯胺 1x1mLx100μg/mL 現貨
153720 1348.20-100-T Benzo[b]fluoranth... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153721 1525.20-100-Tx10 Benzo[e]pyrene-d12 10x1mLx100μg/mL 現貨
153722 1525.20-100-Tx5 Benzo[e]pyrene-d12 5x1mLx100μg/mL 現貨
153723 1525.20-100-T Benzo[e]pyrene-d12 1x1mLx100μg/mL 現貨
153724 1088.20-10MG 氘代苯并[A]芘 1x10mg 現貨
153725 1088.20-100-Tx10 氘代苯并[A]芘 10x1mLx100μg/mL 現貨
153726 1088.20-100-T 氘代苯并[A]芘 1x1mLx100μg/mL 現貨
153727 1088.20-100-Tx5 氘代苯并[A]芘 5x1mLx100μg/mL 現貨
153728 1538.18-K-Tx5 Triphenylene-d12 5x1mLx1mg/mL 現貨
153729 1024.18-200-T 氘代屈 1x1mLx200μg/mL 現貨
153730 1087.18-10MG 氘代苯并(A)蒽 1x10mg 現貨
153731 3364.6-K-IO 鄰二氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153732 1087.18-K-Tx5 氘代苯并(A)蒽 5x1mLx1mg/mL 現貨
153733 1087.18-K-T 氘代苯并(A)蒽 1x1mLx1mg/mL 現貨
153734 1087.18-100-Tx10 氘代苯并(A)蒽 10x1mLx100μg/mL 現貨
153735 1087.18-100-Tx5 氘代苯并(A)蒽 5x1mLx100μg/mL 現貨
153736 1087.18-100-T 氘代苯并(A)蒽 1x1mLx100μg/mL 現貨
153737 1024.18-10MG 氘代屈 1x10mg 現貨
153738 1024.18-2K-T 氘代屈 1x1mLx2000μg/mL 現貨
153739 1024.18-K-Tx10 氘代屈 10x1mLx1mg/mL 現貨
153740 1024.18-K-T 氘代屈 1x1mLx1mg/mL 現貨
153741 1024.18-K-Tx5 氘代屈 5x1mLx1mg/mL 現貨
153742 1024.18-200-Tx5 氘代屈 5x1mLx200μg/mL 現貨
153743 D2520 Styrene-2,3,4,5,6... 0.5g 現貨
153744 1538.18-K-T Triphenylene-d12 1x1mLx1mg/mL 現貨
153745 3964.6-50-IO 1,2,4-三溴苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
153746 3519.6-K-IO 三氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153747 3519.6-100MG 三氯苯 1x100mg 現貨
153748 3749.6-K-IO 1,3,5-三氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153749 3749.6-100MG 1,3,5-三氯苯 1x100mg 現貨
153750 3750.6-K-IO 1,2,3,4-四氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153751 3750.6-100MG 1,2,3,4-四氯苯 1x100mg 現貨
153752 3751.6-K-IO 1,2,3,5-四氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153753 3751.6-100MG 1,2,3,5-四氯苯 1x100mg 現貨
153754 3656.6-K-IO 1,2,4,5-四氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153755 3656.6-100MG 1,2,4,5-四氯苯 1x100mg 現貨
153756 2025.6-K-IO 五氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153757 2025.6-1ML 五氯苯 1x1mL 現貨
153758 2025.6-5ML 五氯苯 1x5mL 現貨
153759 3360.6-K-IO 氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
153760 3659.6-1ML 1,4-二溴苯 1x1mL 現貨
153761 3360.6-100MG 氯苯 1x100mg 現貨
153762 3964.6-1ML 1,2,4-三溴苯 1x1mL 現貨
153763 3660.6-50-IO 1,3,5-三溴苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
153764 3660.6-1ML 1,3,5-三溴苯 1x1mL 現貨
153765 3665.6-50-IO 1,2,4,5-四溴苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
153766 0200.8-1ML 二丁基硫醚 1x1mL 現貨
153767 2358.4-100-ME 四甲基溴化銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153768 2352.16-100-ME 四丁基溴化銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153769 2357.24-100-ME 四己基溴化銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153770 2353.32-100-ME 四正辛基溴化銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153771 2356.48-100-ME 四溴十二烷基銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153772 2355.72-100-ME 四(十八烷基)溴化銨 1x1mLx100μg/mL 現貨
153773 0189.3-1ML 丙硫醇 1x1mL 現貨
153774 0184.2-1ML 乙硫醇 1x1mL 現貨
153775 124888 2-丙基硫醇,異丙硫醇 GCS 5mL 現貨
153776 0194.4-1ML 1-Butanethiol 1x1mL 現貨
153777 0191.4-1ML 2-丁硫醇 1x1mL 現貨
153778 D3516 6(R)-2-[8(S)-2-Me... 1mg/5mg 現貨
153779 1056.8-100MG 2,4-二甲基苯硫酚 1x100mg 現貨
153780 1005.6-100MG Cyclopentylmethyl... 1x100mg 現貨
153781 1060.8-100MG 2-乙基苯硫酚 1x100mg 現貨
153782 9417.16-K-ME Venlafaxine hydro... 1mL 現貨
153783 1133.13-10MG 十三烷 1x10mg 現貨
153784 9502.12-100-ME Sotalol HCl 1mL 現貨
153785 9418.17-K-ME Venlafaxine-d6 hy... 1mL 現貨
153786 9281.22-25MG Tadalafil 25mg 現貨
153787 9281.22-10MG Tadalafil 10mg 現貨
153788 9281.22-K-ME Tadalafil 1mL 現貨
153789 9281.22-100-ME Tadalafil 1mL 現貨
153790 9503.10-100-ME Sulfamethoxazole 1mL 現貨
153791 9503.10-100MG Sulfamethoxazole 100mg 現貨
153792 9285.10-25MG Stavudine 25mg 現貨
153793 9285.10-100MG Stavudine 100mg 現貨
153794 9285.10-K-ME Stavudine 1mL 現貨
153795 9285.10-10MG Stavudine 10mg 現貨
153796 3550.13-100-T 2-硝基-9-芴酮 1x1mLx100μg/mL 現貨
153797 1111.13-10MG 2,7-硝基芴 1x10mg 現貨
153798 D2560 Tetrahydrofuran-d8 5g 現貨
153799 1108.13-10MG 2-硝基芴 1x10mg 現貨
153800 D4017 1,1,3,3-Tetraetho... 5mg/25mg 現貨
153801 1108.13-100-T 2-硝基芴 1x1mLx100μg/mL 現貨
153802 D13709 1,1,3,3-Tetraetho... 5mg/25mg 現貨
153803 D2559 Tetraethoxy-d20-s... 1g 現貨
153804 13708 Tetradecylthioace... 50mg/250mg 現貨
153805 0218.17-200-T 四甲基茚 1x1mLx200μg/mL 現貨
153806 D2555 n-Tetradecyl-d29 ... 1g 現貨
153807 0218.17-10MG 四甲基茚 1x10mg 現貨
153808 D2554 n-Tetradecyl-d29 ... 0.5g 現貨
153809 D2553 n-Tetradecyl-1,1-... 0.5g 現貨
153810 3547.27-10MG Truxenone 1x10mg 現貨
153811 0053.17-200-T Benzo[b]fluoren-1... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153812 0052.17-200-T Benzo[a]fluoren-1... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153813 1509.13-10MG 2-羥基-9-芴 1x10mg 現貨
153814 1734.13-10MG 1-羥基-9-芴酮 1x10mg 現貨
153815 1737.13-10MG 9-羥基芴 1x10mg 現貨
153816 2322.13-K-IO 9-芴酮 1x1mLx1mg/mL 現貨
153817 1599.13-10MG 2-Hydroxyfluorene 1x10mg 現貨
153818 0353.19-K-IO 9-Phenylfluorene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153819 1774.11-10MG 1-氨基-2-甲基萘 1x10mg 現貨
153820 D2558 Tetradecyltrimeth... 0.1g 現貨
153821 12567 5-Nitro-3-indolyl... 50mg/250mg 現貨
153822 3992.9-K-CY 1,1,4-三甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153823 3991.9-K-CY cis-1,3,trans-1,5... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153824 1259.9-K-CY 1,1,3-三甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153825 1258.8-K-CY 乙基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153826 1866.8-K-CY 反-1,4-二甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153827 1865.8-K-CY 順-1,4-二甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153828 1864.8-K-CY 反式-1,3-二甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153829 1863.8-K-CY 順-1,3-二甲基環己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
153830 11014 6-Hydroxyquinolin... 100mg/0.5g 現貨
153831 11199 Isoimperatorin 10mg/50mg 現貨
153832 2651.6-1ML 4-甲基-1-戊烯 1x1mL 現貨
153833 D11184 Irgarol-d9 2.5mg/12.5mg 現貨
153834 10818 5-Hydroxy-2-iodop... 1g/5g 現貨
153835 1497.24-K-IO 2-Methyltricosane 1x1mLx1mg/mL 現貨
153836 11110 Imidazole-4-methy... 10mg/50mg 現貨
153837 10825 5-Hydroxy-3H-imid... 500mg/2.5g 現貨
153838 N11109 Imidazole-15N2 10mg/50mg 現貨
153839 11111 3-(1H-Imidazol-4-... 500mg/2.5g 現貨
153840 11115 Imidazol-1-yl-ace... 1g/5g 現貨
153841 CN11114 Imidazol-1-yl-ace... 10mg 現貨
153842 11044 4-Hydroxythieno[2... 1g/5g 現貨
153843 3012.10-K-IO 2,4,6-Trimethylhe... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153844 11186 4-Isobutyl-2-pyrr... 25mg/125mg 現貨
153845 1304.8-100-ME 3,5-Dimethyl-1-he... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153846 2669.6-1ML 1,5-已二烯 1x1mL 現貨
153847 2692.6-1ML 3-甲基-1,3-戊二烯 1x1mL 現貨
153848 3038.5-1ML 異戊二烯 1mL 現貨
153849 1307.12-100-ME 2,2,4,6,6-Pentame... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153850 2642.10-100-ME 正癸烯 1x1mLx100μg/mL 現貨
153851 2682.9-100-ME 2-Methyl-1-octene 1x1mLx100μg/mL 現貨
153852 3034.9-100-ME 反式-3-壬烯 1x1mLx100μg/mL 現貨
153853 3033.9-100-ME cis-3-Nonene 1x1mLx100μg/mL 現貨
153854 3032.9-100-ME 2-壬烯 1x1mLx100μg/mL 現貨
153855 3031.9-100-ME cis-2-Nonene 1x1mLx100μg/mL 現貨
153856 D2322 Malathion-d10 (di... 0.05g 現貨
153857 1858.12-K-IO 1,4,7-Trimethylin... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153858 D2321 Malathion-d7 (dim... 0.05g 現貨
153859 D2320 Malathion-d6 (dim... 0.05g 現貨
153860 D11433 Malathion-d6 1mg/5mg 現貨
153861 1857.10-K-IO 5-Methylindan 1x1mLx1mg/mL 現貨
153862 3462.10-K-IO 1-Methylindene 1x1mLx1mg/mL 現貨
153863 11430 Mafenide Acetate 25mg/125mg 現貨
153864 1598.9-10MG 5-羥基-1-茚酮 1x10mg 現貨
153865 C633 Malonic Acid-13C3 0.01g 現貨
153866 C630 Malonic Acid-2-13C mg 現貨
153867 1860.14-K-IO 1,1,3,3,5-Pentame... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153868 1777.9-10MG 2-氨基茚 1x10mg 現貨
153869 D626 Maleic Acid-2,3-d2 1g 現貨
153870 1776.9-10MG 1-氨基茚滿 1x10mg 現貨
153871 D17212 (S)-(-)-Malic-2,3... 0.01g/0.05g 現貨
153872 C628 Maleic Anhydride-... 0.1g 現貨
153873 C627 Maleic Anhydride-... 0.1g 現貨
153874 1861.18-K-IO 1,1,3,5-Tetrameth... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153875 2325.18-K-IO 1-Phenyl-1,3,3-tr... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153876 0745.12-K-IO 5-Ethyltetraline 1x1mLx1mg/mL 現貨
153877 0744.12-K-IO 2-Ethyltetraline 1x1mLx1mg/mL 現貨
153878 0751.12-K-IO 5,7-Dimethyltetra... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153879 0750.12-K-IO 2,7-Dimethyltetra... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153880 0749.12-K-IO 2,6-Dimethyltetra... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153881 0748.12-K-IO 1,8-Dimethyltetra... 1x1mLx1mg/mL 現貨
153882 1778.9-10MG 5-氨基茚旦 1x10mg 現貨
153883 2582.30-50-T Dibenzo[cde:opq]r... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153884 3918.30-10MG 4,7-Diphenylbenzo... 1x10mg 現貨
153885 1463.16-100-T 1-Nitrofluoranthe... 1x1mLx100μg/mL 現貨
153886 0287.26-10MG 5-Phenylbenzo[j]f... 1x10mg 現貨
153887 1463.16-10MG 1-Nitrofluoranthe... 1x10mg 現貨
153888 1278.16-5MG 2-Nitrofluoranthe... 1x5mg 現貨
153889 1278.16-2MG 2-Nitrofluoranthe... 1x2mg 現貨
153890 0025.16-100-T 3-硝基熒蒽 1x1mLx100μg/mL 現貨
153891 0025.16-10MG 3-硝基熒蒽 1x10mg 現貨
153892 1766.16-10MG 3-氨基熒蒽 1x10mg 現貨
153893 599.14 Modafinil Bis(dip... 50mg 現貨
153894 1463.16-2MG 1-Nitrofluoranthe... 1x2mg 現貨
153895 0243.24-200-T 二苯并(A,L)芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153896 0239.20-K-T 苯并(a)芘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153897 0239.20-10MG 苯并(a)芘 1x10mg 現貨
153898 0236.20-200-T 苯并[E]芘 1x1mLx200μg/mL 現貨
153899 0236.20-K-T 苯并[E]芘 1x1mLx1mg/mL 現貨
153900 0236.20-10MG 苯并[E]芘 1x10mg 現貨
153901 0306.21-200-T 6-Methylbenzo[a]p... 1x1mLx200μg/mL 現貨
153902 1507.22-50-T 7,10-Dimethylbenz... 1x1mLx50μg/mL 現貨
153903 0244.24-10MG Dibenzo[a,e]pyrene 1x10mg 現貨
153904 0082.5-1ML 異戊硫醇 1x1mL 現貨
153905 0084.5-100MG 3-甲基-2-丁硫醇 1x100mg 現貨
153906 0084.5-5ML 3-甲基-2-丁硫醇 1x5mL 現貨
153907 0086.6-100MG 1-己硫醇 1x100mg 現貨
153908 5831 Methyl (S)-(-)-3-... mg 現貨
153909 0087.6-100MG 2-Methyl-2-pentan... 1x100mg 現貨
153910 11845 Methyl (E)-3-[2-B... 5mg/25mg 現貨
153911 0089.7-100MG 1-庚硫醇 1x100mg 現貨
153912 0089.7-1ML 1-庚硫醇 1x1mL 現貨
153913 D3049 N-Methyl-d3-form-... 0.5g 現貨
153914 D3751 Methyl-(4-nitroph... 10mg/50mg 現貨
153915 D11862 6(R)-[2-[8(S)-2-M... 1mg/5mg 現貨
153916 16977 Methyl-2 (3-(3-(2... mg 現貨
153917 0091.9-1ML 1-壬硫醇 1x1mL 現貨
153918 0092.10-1ML 1-癸硫醇 1x1mL 現貨
153919 D3581 [Methyl-d3]metani... 5mg/25mg 現貨
153920 D12239 S-Methyl-d3-thioa... 1mg/5mg 現貨
153921 D2374 N'-Methyl-d3-hist... 5mg/50mg/100mg 現貨
153922 D3595 N-[2-(S)-Methyl-d... 5mg/25mg 現貨
153923 D11863 N-[2-(S)-Methyl-d... 5mg/25mg 現貨
153924 D12323 N-Methyl-d3-urea 5mg/25mg 現貨
153925 D3570 n-Methyl-d3-urea 5mg/25mg 現貨
153926 D3091 N-Methyl-d3-pyrro... 1g 現貨
153927 D3065 N-Methyl-d3-piper... 0.25g 現貨
153928 0090.8-1ML 1-辛硫醇 1x1mL 現貨
153929 2114.23-10MG 6-n-Dodecyldecahy... 1x10mg 現貨
153930 C4604 Perfluorooctylsul... 1mg/5mg 現貨
153931 C18042 Perfluorooctanoic... 1.2ml 現貨
153932 C4582 Perfluorononanoic... 5mg/25mg 現貨
153933 D4220 4-n-Pentylphenol-... mg 現貨
153934 D4218 4-n-Pentylphenol-... mg 現貨
153935 D4216 4-n-Pentyldipheny... mg 現貨
153936 D4214 n-Pentyl Alcohol-... 1g 現貨
153937 D4213 n-Pentyl-d11 Alco... 1g 現貨
153938 D4212 n-Pentyl-5,5,5-d3... 0.5g 現貨
153939 D4219 4-n-Pentyl-d11-ph... mg 現貨
153940 1848.12-100MG 2,6-萘二羧酸 1x100mg 現貨
153941 2115.23-100MG 6-n-Dodecylnaphth... 1x100mg 現貨
153942 1695.18-100MG 6-n-Heptylnaphtha... 1x100mg 現貨
153943 D2248 3-Hydroxy-1,5-pen... 0.1g 現貨
153944 1323.15 2-Butyldecahydron... 咨詢 現貨
153945 D3725 Perindopril-d4 t-... 1mg/5mg 現貨
153946 1714.18-10MG 6-Heptyldecahydro... 1x10mg 現貨
153947 1219.15-10MG 1-Naphthalene pen... 1x10mg 現貨
153948 D12942 Pentisomide-d4 1mg/5mg 現貨
153949 12941 Pentisomide 2.5mg/12.5mg 現貨
153950 D4211 1-Pentene-4,4,5,5... 0.5g 現貨
153951 D4210 3-Pentanone-d10 0.25g 現貨
153952 D4209 3-Pentanone-2,2,4... 1g 現貨
153953 D4208 2-Pentanone-1,1,1... 1g 現貨
153954 D806 n-Pentanol-d11 1g 現貨
153955 D871 n-Pentanol-d12 1g 現貨
153956 D4201 Pentanenitrile-d9 0.5g 現貨
153957 2148.36-100MG 硬脂酸十八醇脂 1x100mg 現貨
153958 1847.12-100MG 2,3-萘二羧酸 1x100mg 現貨
153959 D3727 (1R)Perindopril-d... 1mg/5mg 現貨
153960 1196.24-10MG 5Β-膽烷酸 1x10mg 現貨
153961 1853.16-100MG 1,8-蒽二羧酸二甲酯 1x100mg 現貨
153962 D4221 Perphenazine-d4 (... 0.1g 現貨
153963 1852.15-1G 9-蒽甲酸 1x1g 現貨
153964 1851.15-100MG 2-蒽甲酸 1x100mg 現貨
153965 12968 Perospirone HClri... 10mg/50mg 現貨
153966 1850.15-100MG 1-蒽甲酸 1x100mg 現貨
153967 3718.20-K-ME 松香酸 1x1mLx1mg/mL 現貨
153968 12967 Permethrin (cis /... 100mg/0.5g 現貨
153969 2278.20-K-ME 脫氫松香酸 1x1mLx1mg/mL 現貨
153970 D3870 Perindoprilat-d4 ... 1mg 現貨
153971 D3814 Perindoprilat-d4 1mg/5mg 現貨
153972 D12966 Perindoprilat-d4 1mg/5mg 現貨
153973 D10945 Hydroxy Perhexili... 1mg/5mg 現貨
153974 12960 Perindopril t-But... 10mg/50mg 現貨
153975 12958 Perindopril 1mg/5mg 現貨
153976 1849.12-1G 1-萘乙酸 1x1g 現貨
153977 1891.12-1G 2,7-萘二羧酸 1x1g 現貨
153978 1888.11-100MG 1,2,3,4-Tetrahydr... 1x100mg 現貨
153979 D4215 2-Pentyl-1,1,1,3,... 0.5g 現貨
153980 D3803 Pentisomide-d4 1mg/5mg 現貨
153981 D4359 Pentoxifylline-d6 1mg/5mg 現貨
153982 2109.15-10MG 2-Decahydronaphth... 1x10mg 現貨
153983 D3728 (1S)Perindopril-d... 1mg/5mg 現貨
153984 D3802 (1R)Perindopril-d4 1mg/5mg 現貨
153985 D12961 Perindopril-d4 t-... 1mg/5mg 現貨
153986 D3866 Perindopril-d4 Ac... 1mg/5mg 現貨
153987 D4199 1,5-Pentanedioic-... 0.1g 現貨
153988 12965 Perindoprilat 5mg/25mg 現貨
153989 D4043 Penicillin V-d5 2.5mg/10mg 現貨
153990 D4200 2,3-Pentanedione-... 0.5g 現貨
153991 D4186 n-Pentadecyl-d31 ... 0.5g 現貨
153992 D4187 n-Pentadecyl-d31-... mg 現貨
153993 D757 Pentadecanoic Aci... 0.1g 現貨
153994 2131.9-1G 2,4-二甲基苯甲酸 1x1g 現貨
153995 D755 n-Pentadecane-d32 0.5g 現貨
153996 1825.8-1G 苯乙酸 1x1g 現貨
153997 1838.8-1G p-Toluic acid 1x1g 現貨
153998 1837.8-1G 間甲基苯甲酸 1x1g 現貨

 • 上一篇:藥檢標準品(2)
 • 下一篇:藥檢標準品(4)
 • 如需要了解該產品更多信息,請聯系我們在線客服點擊這里給我發消息

  国产精品久免费的黄网站_深夜激情网_少妇高潮久久久久久精品一_爆乳内射国产91

  <b id="duszh"><ruby id="duszh"><meter id="duszh"></meter></ruby></b>

  <th id="duszh"><s id="duszh"></s></th><u id="duszh"></u><b id="duszh"></b>

  <b id="duszh"></b><b id="duszh"><s id="duszh"><optgroup id="duszh"></optgroup></s></b>